Undgå mange samværssmerter – inddrag en advokat i familieret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

At forældre til et barn kan enes om samvær uden at skulle inddrage hverken Statsforvaltningen eller den lokale fogedret, er drømmen. I skåner i hvert fald jer selv og jeres barn for mange smerter ved at blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder, ved at indgå en samværsaftale. At indgå en aftale kan I få hjælp til af en advokat til samværssager.

Bliver I ikke enige om samvær, træffer Statsforvaltningen beslutningen

Rollerne som hhv. bopælsforælder og samværsforælder bliver fordelt af Statsforvaltningen, hvis I ikke selv kan blive enige om det. Statsforvaltningen vil ved afgørelse af jeres samværssag bl.a. tage højde for hensynet til, at barnet får en sammenhængende hverdag, afstanden mellem forældrenes bopæle, jeres arbejdsforhold plus barnets ønsker og kontakt til samværsforælderen før selve sagen.

Hjælp til tvangsfuldbyrdelse af samværsaftaler i fogedretten

Få hjælp til samværssager i København, hvis I er kørt fast i dialogen om selv at finde en løsning, eller hvis I allerede har en samværsaftale eller afgørelse fra Statsforvaltningen, der bliver misligholdt/ikke bliver efterlevet. Her kan det nemlig blive nødvendigt at inddrage en advokat specialiseret inden for familieret, som fx kan træde til ved fogedretten, hvor sager om samvær vil kunne tvangsfuldbyrdes.

Hold løbende kontakt til en advokat til samværssager gennem flere år

Selv hvis I ikke tænker, det er aktuelt at bringe en sag for fogedretten lige nu, kan det være godt at rådføre jer med en familieretsadvokat, hvis I er i tvivl om samværsret. Det kan fx være, at samvær med barnet blev aflyst af bopælsforælderen, hvilket så giver ret til erstatningssamvær. Her kan en advokat give gode råd til at håndtere krav om erstatningssamvær uden inddragelse af myndigheder.

En advokat til samværssager kan på mange måder være god at have løbende kontakt til over årene.Spar op til 80% med Valby deals


Læsertilbud