Valbyparken

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)

Valbyparken er Københavns næststørste park med et areal på 64,2 ha – kun overgået af Fælledparken. Den blev fredet i 1966 med det formål at sikre parken som et sted, hvor befolkningen kan dyrke sport, lege og slappe af under åben himmel, og fredningen forpligter Københavns Kommune til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park.

Valbyparken ligger på den gamle Valby Fælled, der i godt 25 år blev brugt som losseplads. Da lossepladsdriften ophørte i 1937 blev der fyldt jord ovenpå affaldet, sået græs på det meste af arealet og plantet træer og buske langs parkens grænser – og Valbyparken var dermed etableret.

I dag er Valbyparken en spændende og varieret park, der også byder på mange naturoplevelser. Nogle af parkens særlige steder er f.eks.:

Den Grønne Frøpark består af 4 ovale vandhuller som blev etableret i 1995 for at give områdets frøer og tudser bedre levemuligheder. Æg og haletudser udvikler sig i vandhullerne og tæt ved er der anlagt stendiger, hvor de voksne padder kan søge tilflugt.

Den nye sø ved parkens hovedindgang ved Hammelstrupvej blev udgravet i 1999. Søen tilføres drænvand, der pumpes op fra banegraven tæt derved. Søen er forholdsvis lavvandet og der er gode muligheder for

Office Cleaning Business

vandaktiviteter – som f.eks. at se nærmere på nogle af de insekter, der lever i vandet eller på fuglene, der året rundt holder til i og omkring søen.
Kysten og vandområdet Kalveboderne, der er et fredet vildtreservat, udgør Valbyparkens afgrænsning mod syd. I vintermånederne er Kalveboderne rasteplads for mange vandfugle og tit kan der ses store flokke af knopsvaner, pibeænder, troldænder, blishøns og andre andefugle, der spiser ålegræs på det lave vand.

Træerne i Valbyparken er en blanding hvad angår såvel alder som art. Især i parkens randområder samt hist og her i grupper vokser gamle træer med fyldige kroner plantet tilbage i parkens ungdom. I 1995 blev der plantet en allé af pyramidepopler, der allerede, her 7 år senere, har vokset sig høje og nu udgør en flot grøn korridor, der strækker sig præcis 1 km fra parkens hovedindgang til Kalvebod Strand. Andre steder i parken findes træer, der ikke normalt vokser i Danmark, men hører hjemme i andre verdensdele. Det gælder f.eks. tulipantræet, duetræet.

Rosenhaven med mere end 12.000 smukke rosenplanter er en fryd for både øjet og næsen.
17 cirkelformede temahaver med hver deres særlige karakter og havekultur byder på små overraskelser. Der er blandt andet en vandhave, en sommerblomstrende have og en handicapvenlig have indrettet så også blinde og kørestolsbrugere kan få en sand sansehaveoplevelse.

Og dette er kun et udpluk af de oplevelser, Valbyparken har at byde på – gå selv på opdagelse efter flere.

Office Cleaning Business
zp8497586rq
Valbyparken, 5.0 out of 10 based on 1 rating


Spar op til 80% med Valby deals
Tags: , , , ,Læsertilbud