Tvangsopløsning – sådan foregår processen, når dit selskab bliver tvangsopløst

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Overholder du som virksomhedsejer ikke de forhold, du har forpligtet dig til, kan Erhvervsstyrelsen anmode om en tvangsopløsning. Læs her, hvordan processen foregår.

Når du stifter et selskab med begrænset hæftelse, forpligter du dig til at overholde forskellige forhold angående revisionspligt, indsendelse af årsrapport, ejerregistrering, indbetaling af afgifter og lignende.

Formår du ikke at overholde dine forpligtelser, kan Erhvervsstyrelsen anmode om, at din virksomhed bliver tvangsopløst. Sker det, er der tale om en tvungen opløsning af dit selskab. Du kan påvirke processen undervejs ved at reagere rettidigt, men når først selskabet er tvangsopløst, er der ikke meget at gøre.

Du får først en advarsel

Erhvervsstyrelsen vil i de færreste tilfælde anmode om en tvangsopløsning som den første løsning. Det første, de vil gøre, er at sende en advarsel til dig, fordi du ikke har levet op til de aktiviteter, du har forpligtet dig til.

Her har du mulighed for at reagere med det samme, så du kan rette op på dine forpligtelser. Når det er gjort, kan du i de fleste tilfælde fortsætte med den videre drift af dit selskab. Reagerer du ikke rettidigt, vil Erhvervsstyrelsen anmode om en tvangsopløsning.

Det er derfor vigtigt, at du reagerer med det samme, du bliver kontaktet. Det er fornuftigt at kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med korrespondancen, såvel som at få rettet op på de forhold, du har forsømt. Du kan få hjælp til at undgå tvangsopløsning af dit selskab hos NEMADVOKAT.

Hvilke forhold skal jeg have forsømt?

Når Erhvervsstyrelsen vurderer, at dit selskab skal tvangsopløses, er det som regel sidste udvej. Det sker som nævnt, fordi du ikke har overholdt væsentlige dele af de love, der gælder, når du driver et selskab. Det kan blandt andet gælde følgende:

  • Dit selskab er underlagt revisionspligt, men du har ikke angivet en statsautoriseret revisor.
  • Dit selskab har ikke nogle registrerede ejere.
  • Dit selskab har ikke indsendt en årsrapport indenfor den nødvendige tidsramme.
  • Dit selskab har ikke en ledelse eller et hjemsted, der fremgår af selskabets vedtægter.
  • Dit selskab har ikke reageret rettidigt på udestående eller tabt kapital.

Du får mulighed for at rette op på alle ovenstående forhold, såfremt de ikke er overholdt. En tvungen opløsning af dit selskab vil typisk først blive aktuel, hvis du ignorerer Erhvervsstyrelsen henvendelse, eller hvis du handler i ond tro.

Hvilke forhold skal jeg have forsømt?

Formår du ikke at rette op på de forhold, du har forsømt, inden for den angivne tidsfrist, kan en tvangsopløsning blive aktuel. I tilfælde heraf vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om, at dit selskab bliver tvangsopløst. Efterfølgende er det op til Skifteretten at imødekomme anmodningen, samt beslutte hvordan afviklingen kommer til at foregå rent praktisk.

Skifteretten indkalder en repræsentant fra ledelsen i dit selskab, som har til opgave at svare på spørgsmål angående driften, værdierne i virksomheden og yderligere informationer, der har indflydelse på afgørelsen. På baggrund af de forklaringer, der bliver givet, træffer Skifteretten en beslutning om, hvorvidt dit selskab skal tvangsopløses, samt hvordan det kommer til at foregå.

Når et selskab kommer under tvangsopløsning, afskediges revisoren og ledelsen automatisk, så vedkommende ikke har mulighed for at råde over værdier eller træffe beslutninger på selskabets vegne.

Der kan anmodes om genoptagelse

Selvom dit selskab er blevet tvangsopløst, kan der anmodes om, at det bliver genoptaget. På den måde vil selskabet kunne fortsætte driften som hidtil. Det betyder dog, at ingen fra den tidligere ledelse kan indgå i bestyrelsen.

Det er op til generalforsamlingen at vurdere, om selskabet skal genoptages. Ønsker du at anmode om, at driften fortsætter, skal du indsende en anmodning til Erhvervsstyrelsen, senest tre måneder efter selskabet er blevet tvangsopløst.Spar op til 80% med Valby deals


Læsertilbud